Uit onderzoek blijkt dat jongeren van gescheiden (of scheidende) ouders, vinden dat er een professional moet zijn, waar zij naar toe kunnen gaan als ze problemen ervaren rondom de scheiding van hun ouders.

 

Jaarlijks 70.000 kinderen

Het huwelijk begint voor de meeste mensen als een droomdag, waarop de intentie wordt uitgesproken om door dik en dun bij elkaar te blijven. Wat in de meeste gevallen als een mooie droom begint, eindigt in één op de drie gevallen in een onaangename gebeurtenis: een echtscheiding. Helaas met gevolgen, niet alleen voor de ouders, maar ook voor hun kinderen. In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen te maken met echtscheiding. Ongeveer een kwart van deze kinderen verliest het contact met de niet-verzorgende ouder.

Het huwelijk begint voor de meeste mensen als een droomdag, waarop de intentie wordt uitgesproken om door dik en dun bij elkaar te blijven. Wat in de meeste gevallen als een mooie droom begint, eindigt in één op de drie gevallen in een onaangename gebeurtenis: een echtscheiding. Helaas met gevolgen, niet alleen voor de ouders, maar ook voor hun kinderen. In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen te maken met echtscheiding. Ongeveer een kwart van deze kinderen verliest het contact met de niet-verzorgende ouder.

Verdriet en onzekerheid
Achter deze cijfers schuilt vaak veel verdriet, pijn en onzekerheid en verliesgevoelens bij de jongeren. Hoewel echtscheiding steeds meer sociaal geaccepteerd lijkt te zijn, blijft elk geval afzonderlijk even ingrijpend. Kinderen en jongeren kampen met problemen als gevolg van de breuk in de relatie van hun ouders.

Meer aandacht voor kinderen
Langzamerhand blijkt er meer aandacht te komen voor de gevolgen van een scheiding voor jongeren. Vooral ook de behoefte van de jongeren zelf, is erg belangrijk. De last die een kind ervaart als gevolg van een scheiding, kan per kind enorm variëren. Zo zal het ene kind alleen behoefte hebben aan een luisterend oor en in een ander geval zal het kind veel meer aandacht en zorg nodig hebben.

Behoeftepeiling
De meeste jongeren geven aan dat ze behoefte hebben om te praten over de scheiding van hun ouders. De voorkeur gaat uit naar iemand die ze kunnen vertrouwen. Een groot aantal geeft aan dat ze niet over alles met hun ouders willen praten. Ze willen hen niet bezorgd maken of ze vinden dat hun ouders al genoeg aan hun hoofd hebben. Loyaliteitsgevoel maakt het jongeren soms moeilijk om met ouders of familie te praten over de situatie.

Privacy
Daarnaast geven jongeren in het onderzoek heel duidelijk aan dat het voor hen belangrijk is dat zij niet verplicht naar iemand toe hoeven te gaan, maar dat er wel iemand is waar zij altijd terecht kunnen. Ouders hoeven hier niet van op de hoogte te zijn. Deze privacy is voor de jongeren waardevol. Wel kunnen ouders hun kinderen adviseren naar zo iemand toe te gaan, zodat jongeren ook weten dat het goed is om daar heen te gaan.

Hoe gaat Vallei Mediation hiermee om?
Als ouders gaan scheiden dan wordt bij ons in een intakegesprek altijd over de kinderen gesproken. Het paraplugesprek komt aan de orde en de afzonderlijke begeleiding van de kinderen. Als kinderen dit willen, dan worden zij door ons apart begeleid. Zij mogen te allen tijde contact met ons opnemen als zij die behoefte hebben. Al is het maar om even hun hart te luchten. Maar ook voor extra zorg kunnen ze bij ons terecht. Zij hoeven niet perse hun ouders daarvan op de hoogte te stellen. Alles wat tussen de mediator en de kinderen wordt besproken, is vertrouwelijk.

Wat ons betreft staat de deur voor jongeren bij Vallei Mediation altijd open!

 

Carla van den Berg

kinderen echtscheiding

De deur staat altijd open