Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap of als je gaat ‘scheiden van tafel en bed’.

 

Hoe werkt het?
Door tijdens het proces van de scheiding een ouderschapsplan te maken, denk je als ouders al vroeg na over jullie taak in de periode na de scheiding. Als je duidelijke afspraken maakt, kan dat veel ruzie voorkomen.

Het belangrijkste is dat ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Voor én na de scheiding.

Een paar belangrijke onderwerpen om afspraken over te maken:

 • Dagelijkse zorg: waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels etc.
 • School
 • Sport
 • Medische zorg
 • Vakanties
 • Bijzondere dagen zoals verjaardagen
 • Financiën (kinderalimentatie en beheer van spaarrekeningen)
 • Communicatie
 • Halen en brengen

Wat moet er minimaal in het ouderschapsplan staan?
Je bepaalt in principe zelf wat jullie belangrijk vinden en welke afspraken je vastlegt. De wet stelt wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • Hoe je de zorg en opvoeding regelt en hoe je de omgang met de kinderen regelt.
 • Hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze.
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Het is belangrijk om de kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ouders zijn verplicht om in het plan op te nemen hoe ze dit gaan doen.

kinderen echtscheiding