Een scheiding is een ingrijpend proces. Ondanks dat je beiden de zorg en de verantwoording voor de kinderen blijft houden, ga je over van ‘partners met kinderen’ naar de nieuwe fase: ‘ex-partners en collega-ouders’. Dit is een bijzonder lastige fase waarin belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Soms is de ene partij zelfs nog niet even ver als de ander. Zo voelt de een zich onder druk gezet en de ander zich geblokkeerd.

 

Het is belangrijk dat beide partijen zich gesteund voelen en dat dit proces begeleid wordt door een neutrale partij. Want het hele proces is niet alleen lastig voor de partners, maar ook voor de kinderen. De kinderen hebben behoefte aan ouders die geen ruzie maken, maar nog steeds in redelijkheid met elkaar kunnen overleggen.

Wanneer kinderen in dit gehele proces gehoord en serieus genomen worden, kan dit enorme voordelen opleveren. Betere verstandhouding onderling en begrip voor alle individuen. Dit is de reden waarom kinderen ook in gesprek gehoord worden.

Via mediation krijgt je de tools in handen om in redelijkheid met elkaar te kunnen overleggen zonder tussenkomst van twee advocatenkantoren. In eerste instantie zit er vaak teveel emotie in de weg om tot een oplossing te komen. Daar wordt dan eerst aandacht aan besteed. De mediator helpt de communicatie weer op gang waardoor partijen weer in staat zijn om naar elkaars argumenten en motivatie te luisteren. De verdeling van boedel, het vaststellen van de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan raakt dan niet zelden in een stroomversnelling.

Collega-ouders