Dat de financiën tijdens een echtscheiding goed worden geregeld, is een uitermate belangrijke zaak. Geld en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Belangrijk om hier de juiste aandacht aan de schenken, zodat dit discussies in de toekomst kan voorkomen.

 

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Het gaat om een geldbedrag dat je regelmatig krijgt of moet betalen. Je kunt alimentatie krijgen als je niet (helemaal) in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Je moet alimentatie betalen als je die verplichting hebt tegenover iemand die niet in haar of zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, omdat zij of hij niet genoeg of helemaal geen inkomsten heeft.

Kinderalimentatie
Hebben jullie kinderen en gaan jullie uit elkaar? Dan blijft er altijd de verplichting bestaan om voor je kinderen te zorgen. Of jullie getrouwd zijn of samenwonen, of misschien niet eens een relatie hebben, doet niet ter zake. De onderhoudsplicht voor de kinderen heet kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 jaar oud zijn.

Partneralimentatie
Partneralimentatie komt om de hoek kijken als jullie getrouwd zijn en jullie inkomens behoorlijk van elkaar verschillen. Het staat jullie vrij om samen afspraken te maken over de duur en de hoogte van de partneralimentatie. Deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

De zogenaamde Tremanormen zijn ontwikkeld door een werkgroep van rechters. In 1979 werden deze wettelijke maatstaven voor het eerst gebruikt in echtscheidingszaken. In de Tremanormen zijn twee pijlers de hoofdzaak, namelijk de behoefte van de kinderen en partner na een echtscheiding en de draagkracht van de alimentatiebetaler.

Tijdens de mediation zullen we aan de hand van deze Tremanormen samen de alimentatie berekenen. Het doel is dat we uiteindelijk een verdeling bereiken waarmee beide partijen met een goed gevoel verder kunnen.

Als de omstandigheden van jou, je ex-partner, of jullie kinderen wijzigen, kan na verloop van tijd het vastgestelde of afgesproken alimentatiebedrag niet meer redelijk zijn. We kunnen dan opnieuw om de mediationtafel samen een ander bedrag gaan bespreken en vaststellen.

alimentatie