In een echtscheiding kunnen veel problemen voor ouders en kinderen worden voorkomen als de scheidende ouders met hun kinderen een paraplugesprek voeren.

Al in de jaren negentig heeft o.a. prof. Hoefnagels erop gewezen dat een scheidingsmelding of adieu-gesprek van groot belang is. Voor zowel de vertrekkende partner als de achterblijvende partner, maar zeker ook voor de kinderen, is het belangrijk dat de redenen voor de scheiding uitgesproken worden in een scheidingsmelding en welke veranderingen hier het gevolg van zullen zijn.

Eerst vindt er een scheidingsmelding plaats tussen de scheidende ouders. Bij de scheidingsmelding is het niet de bedoeling dat er een opsomming wordt gegeven van wat “de ander” allemaal fout heeft gedaan, maar juist te kijken naar de oorzaken. De meeste mensen weten direct een waslijst op te noemen van wat er fout is gegaan en vooral wat de ander fout heeft gedaan. Het benoemen van de pluspunten naast de aandachtspunten van het verleden, maar ook wat er allemaal in de nabije toekomst gaat veranderen, is belangrijk om de balans op te maken om tot een definitief besluit tot scheiden te komen.

De scheidingsmelding samen met de kinderen, noemen we het paraplugesprek. Deze scheidingsmelding is noodzakelijk! Hierin vertellen de ouders samen aan de kinderen dat zij zullen gaan scheiden en dat het hun uitdrukkelijke wens is dat de kinderen een goede relatie behouden met ieder van de ouders. Onjuiste veronderstellingen en misverstanden worden rechtgezet. De kinderen krijgen ruimschoots de gelegenheid om daarop te reageren, ook emotioneel, en zij zullen ook hun wensen naar voren brengen. Op deze wijze worden de kinderen adequaat in de scheiding betrokken. Het paraplugesprek dat door de ouders en kinderen thuis wordt gevoerd, slaagt vrijwel altijd en heeft een buitengewoon gunstige kanaliserende werking op de emoties van ouders en kinderen. Een goede scheiding is beter voor de kinderen dan een slecht en verzuurd huwelijk.

 

Henrie Pastoor & Carla van den Berg

Kinderen in echtscheiding

Een paraplugesprek is van onschatbare waarde voor de toekomst