Voor mensen die direct betrokken zijn bij een echtscheiding in hun omgeving kan een scheiding tot heftige emoties en praktische problemen leiden. Want veelal leidt een echtscheiding niet alleen tot een huwelijksbreuk, maar ook tot een scheuring in de (schoon-)familie en in de vriendenkring.

De scheidende partners hebben behoefte aan begrip en zoeken de mensen uit waarbij ze zich het meest gesteund voelen. Dat dit voor de betrokken familie en vrienden een moeilijke zaak is, blijkt wel uit de hoeveelheid contacten die worden verbroken tijdens en na een scheiding. Naast het verlies van de partner komt het verlies van familie en vrienden extra hard aan.

Zeker voor kinderen komt een echtscheiding extra hard aan, wanneer naast het uiteenvallen van het gezin ook een aantal vertrouwde personen uit hun omgeving wegvallen. Als betrokken buitenstaander bij een echtscheiding is het goed om je voor ogen te houden, dat beide partners hun eigen werkelijkheid vanuit hun eigen belevingswereld hebben. Met andere woorden: er bestaat niet één waarheid.

Je kunt een makkelijk testje doen, die aantoont hoe werkelijkheidsbeleving in elkaar zit:
Zet twee of meer mensen voor het raam en laat ze elk gedurende twee minuten opschrijven wat ze zien. Afhankelijk van leeftijd en geslacht, zullen ze elk andere dingen hebben gezien en dus ook opschrijven. Bijvoorbeeld: een man zal een mooie auto zien langsrijden, een kind ziet een grote zandbak bij de overburen en een vrouw de leuke man op de fiets met een kind voorop en achterop. Conclusie: Ieder voor zich heeft “een andere waarheid” waargenomen vanuit zijn/haar eigen belevingswereld.

Veel mensen die betrokken zijn bij een scheiding in hun omgeving vinden het moeilijk om hun gedrag te bepalen naar de scheidende partners. Het gebeurt vaak dat de scheidende partners met z’n tweeën prima in staat zijn om alles in goed overleg te regelen. Maar dat ze beïnvloed worden door familie en vrienden, die, hoe goed bedoeld ook, hen adviezen geven waardoor de verhouding tussen de scheidende partners verhard. Zelfs soms zo ernstig, dat juist door de inmenging van familie en vrienden, de hele situatie uitdraait op een vechtscheiding.

Mensen om scheidende partners heen, weten vaak niet hoe ze het best kunnen reageren. Hieronder volgt een aantal tips:

  • Aan elk verhaal zitten altijd twee kanten. Laat je niet verleiden tot het kiezen van één partij. Er kan genoeg steun en begrip gegeven worden zonder partij te kiezen.
  • Een echtscheiding komt bijna nooit zo maar uit de lucht vallen. Vaak is er een voorgeschiedenis, waar buitenstaanders niets vanaf weten.
  • Probeer je niet te laten meeslepen door de emoties van de ander. Je maakt het jezelf moeilijk en de ander wordt er niet door geholpen.
  • Raak niet te betrokken bij de echtscheiding van een ander. Je zult niet de eerste zijn die de eigen relatie kapot ziet gaan door de scheiding van een ander.
  • Laat je niet verleiden tot de discussie over wat de kinderen wordt aangedaan en wat al dan niet in het belang van de kinderen is. Kinderen hebben maar één belang namelijk dat ze van hun vader en moeder mogen blijven houden. Kinderen hebben behoefte aan ouders die op een redelijke wijze met elkaar kunnen communiceren.
  • Om de kans tot het “verlies” van de kleinkinderen te minimaliseren, zouden grootouders eigenlijk alleen partij mogen kiezen voor de kleinkinderen. Het contact met het schoonkind niet verbreken, hoe moeilijk dat soms ook is wanneer het eigen, weliswaar, volwassen, kind verdriet heeft.
  • Aandringen dat de scheiding in goed overleg plaatsvindt.

Collega-ouders

Scheiden en de rol van familie en vrienden